Image
Sorumluluk Sigortaları
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Ürün Sorumluluk & Ürün Geri Çağırma Sigortası


Ürün sorumluluk sigortası işletme olarak üretilen, sunulan, dağıtım ve aracılığı yapılan ürünlerin kullanımı ve tüketimi esnasında 3. Kişilere veya mallarına verilecek zararların tazmini amacıyla düzenlenen sigortalardır.

ALL LIFE

Ürün Sorumluluk & Ürün Geri Çağırma Sigortası


Tazminat talebinin karşılanması, sigortanın düzenlenme şekline göre poliçe süresi içerinde veya sonrasında olabilir.

Teminatın, geçerli olacağı coğrafi sınırlar poliçede belirtilir.

 • Hatalı veya eksik yapılan tasarımlar ve imalatlar
 • Hatalı veya eksik hazırlanan kullanım talimatları
 • Yetersiz bilgilendirme
 • Hatalı ambalajlama ve etiketleme

Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı sadece üreticiler değil aynı zamanda aracı, satıcı ve ithalatçılar da yasal olarak sorumludur.
Bu sebeple ürün sorumluluk sigortasına ihtiyaç duyan şirketlerin sayısı oldukça fazlalaşmıştır.

Öne Çıkanlar

 • Ürün hatalarından dolayı üçüncü şahıs zararlarını tazmin eder.
 • Üretim kaynaklı hatalı ürünlerinizin üçüncü şahıslara verebileceği zararları kapsar.
 • Üretim, dağıtım, etiketleme veya ambalajlama esnasında oluşabilecek kusurlardan dolayı ürünleri geri toplama masraflarından doğabilecek maddi kayıpları karşılar.
 • Sigortalının piyasadaki itibarının zedelenmesini önlemek adına kriz yönetimine destek olur.

Kullanım Alanları

 • Gıda firmaları
 • Tekstil firmaları
 • Paketleme, ambalaj firmaları
 • Elektrik / elektronik parça üretimi