Image
Sorumluluk Sigortaları
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası


Kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, temizleme masrafları, toplanan artıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayısı deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini esaslarına dair kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya bağlayacak hukuki sorumluluğu, ilgili genel şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

ALL LIFE

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası


Öne Çıkanlar

  • Deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmelerden dolayı meydana gelebilecek maddi zararlar.
  • Temizleme masrafları, toplanan arıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar,
  • Üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararları karşılar.
  • Özel mallarda meydana gelecek zararları karşılar.
  • Sigortalıya gelebilecek zararlara karşı tazmin eder.
  • Zorunlu bir poliçedir.

Kullanım Alanları

  • Kıyıda bulunan tüm tesisleri kapsar.