Image
Sorumluluk Sigortaları
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Hekim Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası


Tıbbi Kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, 30 Temmuz 2010 tarihi itibari ile hekimler için zorunlu hale getirilmiştir.

ALL LIFE

Hekim Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası


Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009'u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir
Bu sigorta, sigortalının türkiye cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Öne Çıkanlar

  • Hekimlerin mesleki faaliyetleri sırasında hastalarına karşı verebilecekleri zararları kapsar.
  • Zorunlu bir poliçedir.

Kullanım Alanları

  • Özel muayenede çalışan hekimler
  • Devlet hastanesinde çalışan hekimler
  • Diş Hekimleri