Image
Sorumluluk Sigortaları
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası


Sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır. söz konusu teminat, 3. şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası genel şartları çerçevesinde, sigortalının kusuru neticesinde ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini kapsamaktadır.