ALL LIFE

Risk Yönetimi

Taşıyamayacak risklerin, sigorta teminatları vasıtasıyla transfer edilmesidir. Riskleri ortadan kaldırmaya, azaltmaya yönelik olarak apılan çalışmaların toplamıdır.

Bir kuruluşu bekleyen çeşitli riskler vardır. Bunlar hırsızlık, yangın, kaza olabilir. Ama en büyük risk, harhangi bir riske sahip olmadığınızı düşünmektir.

• İşletmemizdeki riskleri, ortadan kaldırmak için gerek fiziksel olarak, gerekse de fiziksel olarak kaldıramayacağınız riskleri mali olarak, yani sigortasını satın alarak başka birisine devretmek çok büyük önem taşıyor.

• Diyelim ki bir fabrikanız yâda bir işletmeniz var. Bir kaza oldu, bir patlama oldu ve tesiste büyük bir zarar meydana geldi. İlk olarak bu zarara karşı fabrika yâda işletmenizi koruma altına almalıyız. Ama diğer yandan, bütün çevreye verebileceği zararları da kapsam altına almamız gerekir. Çünkü bu sizin sorumluluğunuz ve çevreye verdiğiniz zararı tazmin etmek zorundasınız. Eğer ne kadar zarar vereceğinizi ve buna karşı nasıl bir koruma altına almanız gerektiğini bilemezsek, böyle bir olay işletmenizi ve sizi çok zor bir durumla karşı karşıya bırakabilir.

• Bir firma, bu kobi olabilir veya daha büyük bir tesis olabilir, sadece kendi varlığını sürdürmek için bir takım fiziksel önlemlerini alırken, bir yandan da kullanılan malzemeler veya riskli kullanım araçlarından dolayı çevreye verebileceği zararları da düşünerek ona göre teminatlar almak zorundadır.

Risk yönetim adımları

• Birinci adım; tesisiniz , faaliyetleriniz, çalışma, hizmet ve üretim sisteminiz hakkında bilgi edilinerek işyerinizin sigorta açısından profili tespit edilir.

•İkinci adım; her işin ve işletmenin yapısına göre farklı riskler vardır. İşinize ve sektörünüze özgü riskleri belirleyerek işletmenize özel risk raporu oluşturulur. Temel nitelikteki bu raporun içeriğinde kısaca risklerin çerçevesi çizilir. 

• Üçüncü adım; işletmenizin ve faaliyetlerinizin maddi ve bedeni olarak verebileceği zararlar ve bu zararlar karşısındaki sorumluluğunuz tespit edilir. Bu kapsama çalışanlarınız, 3.şahıslar, müşterileriniz, tedarikçileriniz, komşularınız ve çevreniz dahildir.

•Dördüncü adım; varsa kaçınılamaz riskleriniz için almanız gereken önlemler belirlenir, bertaraf edilebilecek riskler için de sigorta teminatları belirlenir. Ardından farklı sigorta firmalarından alternatif tekliflerimiz hazırlanır.

♦Beşinci adım; teklifler üzerinde detaylar sizinle tekrar gözden geçirilir ve mutabakat halinde poliçeleştirilir.

Taşıyamayacak risklerin, sigorta teminatları vasıtasıyla transfer edilmesidir. Riskleri ortadan kaldırmaya, azaltmaya yönelik olarak apılan çalışmaların toplamıdır.

Bir kuruluşu bekleyen çeşitli riskler vardır. Bunlar hırsızlık, yangın, kaza olabilir. Ama en büyük risk, harhangi bir riske sahip olmadığınızı düşünmektir.

• İşletmemizdeki riskleri, ortadan kaldırmak için gerek fiziksel olarak, gerekse de fiziksel olarak kaldıramayacağınız riskleri mali olarak, yani sigortasını satın alarak başka birisine devretmek çok büyük önem taşıyor.

• Diyelim ki bir fabrikanız yâda bir işletmeniz var. Bir kaza oldu, bir patlama oldu ve tesiste büyük bir zarar meydana geldi. İlk olarak bu zarara karşı fabrika yâda işletmenizi koruma altına almalıyız. Ama diğer yandan, bütün çevreye verebileceği zararları da kapsam altına almamız gerekir. Çünkü bu sizin sorumluluğunuz ve çevreye verdiğiniz zararı tazmin etmek zorundasınız. Eğer ne kadar zarar vereceğinizi ve buna karşı nasıl bir koruma altına almanız gerektiğini bilemezsek, böyle bir olay işletmenizi ve sizi çok zor bir durumla karşı karşıya bırakabilir.

• Bir firma, bu kobi olabilir veya daha büyük bir tesis olabilir, sadece kendi varlığını sürdürmek için bir takım fiziksel önlemlerini alırken, bir yandan da kullanılan malzemeler veya riskli kullanım araçlarından dolayı çevreye verebileceği zararları da düşünerek ona göre teminatlar almak zorundadır.

Risk yönetim adımları

• Birinci adım; tesisiniz , faaliyetleriniz, çalışma, hizmet ve üretim sisteminiz hakkında bilgi edilinerek işyerinizin sigorta açısından profili tespit edilir.

•İkinci adım; her işin ve işletmenin yapısına göre farklı riskler vardır. İşinize ve sektörünüze özgü riskleri belirleyerek işletmenize özel risk raporu oluşturulur. Temel nitelikteki bu raporun içeriğinde kısaca risklerin çerçevesi çizilir. 

• Üçüncü adım; işletmenizin ve faaliyetlerinizin maddi ve bedeni olarak verebileceği zararlar ve bu zararlar karşısındaki sorumluluğunuz tespit edilir. Bu kapsama çalışanlarınız, 3.şahıslar, müşterileriniz, tedarikçileriniz, komşularınız ve çevreniz dahildir.

•Dördüncü adım; varsa kaçınılamaz riskleriniz için almanız gereken önlemler belirlenir, bertaraf edilebilecek riskler için de sigorta teminatları belirlenir. Ardından farklı sigorta firmalarından alternatif tekliflerimiz hazırlanır.

♦Beşinci adım; teklifler üzerinde detaylar sizinle tekrar gözden geçirilir ve mutabakat halinde poliçeleştirilir.