Image

Paket Konut Sigortası


Kiracı veya ev sahibinin bina ve eşyasına gelebilecek zararlar ve dolaylı olarak ödemekle yükümlü olacağı tazminatları poliçede belirtilen teminat limitleri ile güvence altına almaktadır.

ALL LIFE

Paket Konut Sigortası


Öne Çıkanlar

 • Konutta yangın güvencesi
 • Konutta hırsızlık güvencesi
 • Konutta su hasarları
 • Konutta komşuya verilebilecek zararlar
 • Asistan hizmetleri
 • Çilingir hizmetleri
 • Konutta oluşabilecek cam kırılması
 • Alınan teminata göre bina veya eşyaya gelebilecek zarar tazmini
 • Kombi/ klima bakım

Kullanım Alanları

 • Konut
 • Gayrimenkul
 • Bina